Telefonreperasjon

Oops, I did it again!

Ta kontakt med Servicesenteret i R27 eller Barception i ØV13, så kan vi ordne reparasjon av din telefon eller nettbrett. Pris kommer an på telefon modell.

Servicesenter R27
Send e-post
Ring 476 78 800

Barception ØV13
Send e-post
Ring 412 28 500

Ring 
Send e-post