Anthon-kvartalet

Anthon-kvartalet er den viktigste delen av eiendomsmassen til Anthon Eiendom. Dette er eiendommer vi har hatt i flere år, og som vi kontinuerlig har modernisert og oppgradert for at de skal fungere best mulig for våre leietakere.

Kvartalet består av hovedbygget i Rådhusgaten 27, og strekker seg innover Øvre Vollgate med adressene Øvre Vollgate 7, 9, 11 og 13. Flere av disse byggene har vært gjennom omfattende rehabiliteringer de siste årene. Målet har vært å skape integrerte og fleksible arealer, og samtidig skape et service-tilbud på høyde med det beste som finnes i det såkalte «Central Business Area».

Rådhusgaten 27 ble kjøpt i 1914 for å gi kontorplass til virksomhetene i Anthon B Nilsen – som den gang var et betydelig handelshus med stor import- og eksportvirksomhet. Virksomhetene vokste ut av sine lokaler i Kongens gate, også seg ut sitt nye hovedkontor som den gang hadde adresse Tordenskjolds Plass. Grosserer Anthon Bernhard Nilsen mente imidlertid at denne adressen var «langt ute på landet», og fikk påvirket myndighetene til å endre det til Rådhusgaten – den gang en anerkjent forretningsgate.

Øvre Vollgate 7 ble ervervet ikke lenge etter Rådhusgaten
27. På starten av 70-tallet ble den første store moderniseringen foretatt med rivning av den gamle gården i Rådhusgaten 27 og
bygging av lokalene som står der i dag – tegnet av arkitekt Lambertz Nilsen. I løpet av 2011 og 2012 gjennomgikk Rådhusgata
27 og Øvre Vollgate 7 en ny modernisering der bygningene ble ytterligere integrert og modernisert.

I 2004 ble Øvre Vollgate 9 kjøpt, før Øvre Vollgate 13 i 2015 og 11 i 2021. Øvre Vollgate 9 ble fullstendig rehabilitert i perioden 2016–2018.

Øvre Vollgate 13 ble oppført for Aas & Wahl i 1938. Bygningen er tegnet av Odd Nansen og gjennomgikk en omfattende rehabilitering og påbygging som ferdigstiltes i mars 2023. I 2024 står Øvre Vollgate 11 for tur.

Vårt mål er at våre leietakere og deres ansatte skal føle seg velkomne i Anthon Eiendom-kvartalet, og at lokalene er gode bidragsytere til å skape en sterk følelse av en «Frydefulljobb».

Les merSkjul tekst