El-sykkel ØV13

Frydefull Jobb har to el-sykler samt sykkelhjelmer som våre leietakere kan benytte gratis i sommerhalvåret fra
kl. 08:00-16:00. Syklene står plassert utenfor hovedinngangen til Rådhusgata 27, nøkkel kan hentes i resepsjonen.

Syklene kan enkelt bookes i IZY app, under 'booking'.

Ring 412 28 500
Send e-post