Varelevering

Leveranser tas inn via hovedinngang og det parkeres i gaten.

Alt transportmateriell som benyttes i bygget skal ha myke gummihjul med lys gummi som skåner underlaget. Jekketraller og annet utstyr uten gummihjul bil bli forvist fra bygget.

Har du spørsmål, kontakt Barception:

Ring 412 28 500
Send
e-post