Varelevering R27

All varelevering skal gå via vareheisen i Rosenkrantz’ gate. Leverandører må informeres om at de skal ta kontakt via porttelefonen. De kan deretter slippes inn i heisen via fjernåpning. Leietaker skal da møte leverandøren i 4G og motta varene.

Det er kun tillatt å levere små pakker uten tralle via hovedinngangen.