Renhold

Eir Renhold er ansvarlig for renhold i fellesarealene. Renholdet vil skje på dagtid, for å sikre best mulig kvalitet på leveransen.

Ta kontakt med Barception om det skulle være spørsmål vedrørende renhold av fellesarealer.

Renhold i eksklusive arealer er leietaker selv ansvarlig for.

Ring 412 28 500
Send e-post