Heiser ØV7

Eiendommen er utstyrt med 1 personheis. Heisen er koblet til godkjent alarm mottak. Ved heis stopp, trykk på alarmknappen, og du vil komme i kontakt med personell som sender hjelp. Tjenesten er tilkoblet 24/7.