Alarm ØV7

Bygget er utstyrt med skallsikring og adgangskontroll. Mellom klokken 8:00 og 16:00 vil hovedinngangen være åpen for ansatte og gjester inn til resepsjonsområdet.

For å komme videre inn i bygget, må man ha adgangskort. Det samme gjelder arbeid utenfor normal arbeidstid. Alle gjester vil bli registrert ved Servicesenteret like innenfor inngangspartiet i 1. etasje. Gjester møtes/hentes ved Servicesenteret.