Heiser

Bygget har 2 heiser; en personheis og en vareheis.

Personheisen kan ta med inntil 10 personer/1000 kg.

Vareheisen kan ta inntil 1000 kg.

Vareheisen benyttes ved å holde adgangsbrikken på midten av kortleseren i heisen, for så å trykke på ønsket etasje.

Ved heisstopp holdes alarmknappen inne i minimum 5 sekunder. Du vil så bli automatisk oppringt av vaktpersonell.

HEIS SKAL IKKE BENYTTES VED BRANN!