Nødinformasjon

Varsle – alle som befinner seg i miljøet skal varsles. Dersom ikke brannalarmen høres, utløs manuell melder og ring til brannvesen. Telefon 110.

Redde –  hjelp mennesker som trenger hjelp til nærmeste sikre sted.

Slukke – hvis mulig, bruk nærmeste slokkemateriell. Ikke forlat brannstedet med engang da brannen kan starte igjen. Ikke utsett deg selv for unødvendig risiko. Hvis ikke brannen kan slukkes må dører lukkes.

Rømme - ved brannalarm (og selv om alarmen opphører etter kort tid) skal leietakere følge oppmerket rømningsvei ut av eiendommen og evakuere til riktig samlingsplass. Dette inntil annen beskjed blir gitt av brannvernsleder eller brannvesen.

Oppmøteplass - på fortau til høyre for hovedinngang - se bilde.

Brannalarm
Hele bygget er utstyrt med heldekkende brannalarmanlegg. Brann blir varslet automatisk med klokkesignal i begge blokkene. Brann kan også varsles ved å trykke på manuelle brannmeldere (liten rød boks, se bilde) som er plassert ved utgangsdører i alleetasjer.

Slokkeanlegg
Hele bygget er utstyrt med automatisk slokkeanlegg/ sprinkleranlegg. Sprinkleranlegg dekker alle etasjer i begge blokkene. Unntakene er hhv. data/IT-rom i U2. etasje og arkiv i U1.etg, som dekkes av gasslokkeanlegg.


Brannslanger
Det er en brannslange i hver etasje i begge blokkene. Alt slokkeutstyr er merket med etterlysende plogskilt (skilt som «lyser i mørket»), se også rømningsplaner.

Brannslangene er 30 meter lange og er plassert i trommel inne i egne skap. Åpne skapet ved å trekke ut hendelen, ødelegge plombering og åpne opp ventilen inne i skapet.

Ta tak i strålerør og trekk slangen ut ved å skru på den ytterste delen på strålerøret .Spyl mot senter av flammen.


Rømningsutganger
Fra hver etasje, er det to rømningsutganger til trapperom, og videre til det fri via korridorer.

Viser også til rømningsplan.

Begge blokkene er utstyrt med nød- / ledelysanlegg, som «viser vei» til utganger ved brann. Alle rømningsutganger er merket med markeringslys («grønn løpende mann») overdører.


Rømningsplaner
Det er rømningsplaner i hver etasje. Gjør deg kjent med hva som er rømningsveier forbygget og for den etasjen du befinner deg i.