Avfallshåndtering

Anthon Eiendom er miljøsertifisert og har et høyt fokus på ytre miljøforhold ved våre eiendommer, deriblant avfall. Vi har som målsetting at mest mulig avfall som kommer fra våre bygg skal kildesorteres. Anthon Eiendom har høyt fokus på miljøet og ved hjelp av en felles miljøstasjon, håper vi våre leietakere vil hjelpe til med å kildesortere for å opprettholde et godt miljø.

Rådhusgata 27

Miljøstasjon/kildesortering finner du i 4G i R27 ved vareheis mot Rosenkrantzgaten.

- Komprimator for restavfall
- Presse for papir
- Presse for papp
- Beholder for plast
- Beholder for glass og metall
- Beholdere for matavfall og fett
- Beholdere for EE-avfall (småelektrisk) finnes i garasjen i 4G.
- Beholdere for batterier og lysstoffrør  

Det er viktig at renholdspersonell informeres om kildesorteringen og Anthon Eiendom vil jevnlig sjekke at bestemmelser for kildesortering blir fulgt. Vi assisterer gjerne med gjennomgang og opplæring. Skulle det være ønske om andre fraksjoner, eller dere har behov utover de fraksjonene vi tilbyr, som for eksempel sikkerhetsmakulering, avfall etter ombygging etc, kan Driftstekniker kontaktes.

Våre leietakere kan få tilgang til rapporter på utsorteringsgrad på avfall og energiforbruk ved eiendommen hvis dette er ønskelig.

Vår renovasjonsleverandør Norsk Gjenvinningkan kontaktes hvis man skulle ha behov for ekstra containere eller andre avfallsløsninger internt i leieforholdet. Tlf: 09700

Ved spørsmål ang avfallshåndtering, ta kontakt med vår Driftstekniker Espen Ristvedt.

Send e-post

Ring 901 97 901


Øvre Vollgate 9

Søppelrommet i inngangspartiet i 1. etg i ØV9 er ulåst, dvs. at alle har tilgang til rommet. Om konfidensielle dokumenter kastes her, bør de makuleres i forkant.

Resirkulering av organisk avfall (grønn pose) i ØV9 kan kastes i kantinens matavfall (kjøledunk) i U1 når kantinen er i drift. Dette forutsatt at mengdene ikke kommer i konflikt med kantinevirksomheten. Det er viktig at grønne poser benyttes til dette.

Vår renovasjonsleverandør Ragnsells kan kontaktes hvis man skulle ha behov for ekstra containere eller andre avfallsløsninger internt i leieforholdet. Tlf: 228 00 800

Ved spørsmål ang avfallshåndtering, ta kontakt med vår Driftstekniker André Starberg Kristensen.

Send e-post

Ring 477 87 752