Heiser R27

Eiendommen er utstyrt med 3 personheiser, 2 vareheiser (hvorav en er i selve bygget, mens den andre står i Rosenkrantz’ gate) og en person/vareheis.  Alle heiser er koblet til godkjent alarm mottak. Ved heis stopp, trykk på alarmknappen, og du vil komme i kontakt med personell som sender hjelp. Tjenesten er tilkoblet 24/7. Heiser som har stopp direkte i leieforhold, er utstyrt med adgangskontroll.