Garderobeanlegg

Garderobeanlegg med dusj og tørkerom for vått treningstøy finner du i 4G i R27. Hvis du trenger håndklær eller hygieneprodukter kan du kjøpe dette i Servicesenteret i R27.

Vi er i en prosess med å fordele et antall garderobeskap til alle leietakere i forhold til leiearealet i bygget. Denne prosessen blir ferdig i løpet av uke 40.  Forespørsler om skap kan sendes til kontaktperson i selskapet du tilhører.

De som da får skap vil få beskjed om dette og skapet kan tas i bruk fra uke 41.

Har du spørsmål vedrørende dette, ta kontakt med Servicesenteret i Rådhusgata 27:

Send e-post

Ring 47678800