Adgangsbrikke

Alle hoveddører har adgangskontroll. Disse dørene er alarmbelagte og man må derfor påse at dørene lukkes etter bruk.

Adgangsbrikke (med pinkode) er levert av ansvarlig i eget selskap. Ved mistet brikke eller bestilling av brikke til nyansatt, bestilles dette av ansvarlig hos leietaker.

Hovedinngang:
Utenom ordinær åpningstid
(mandag - fredag fra kl. 07:30 – 16:00), må adgangsbrikke + PINkode benyttes både på vei inn og ut av bygget.

Øvrige ytterdører:
Mandag - fredag mellom kl. 07:30 - 16:00 må man bruke adgangsbrikke. Utenom disse tider må man i tillegg taste PINkode.

  1. Hold brikken midt på kortleseren
  2. Et gult display vises på kortleseren
  3. Tast så inn pinkode, 4 siffer
  4. Grønt symbol vises
  5. Dersom rødt kryss vises, er feil kode tastet inn. Prøv igjen eller ring AVARN Security, 915 02 580