Frydefull Jobb betegner det vi ønsker å bidra til å oppnå – en fornøyd medarbeider. Det er medarbeidere i festningskvartalene vi har i fokus.

Vi ønsker at våre leietakere og deres medarbeidere skal føle seg godt ivaretatt ved opplevelsen av omsorgsfull og profesjonell drift.

Frydefull Jobb konseptet er et supplement til tradisjonell eiendomsdrift. Konseptet har som mål å skape glede blant de ansatte, dermed fornøyde medarbeidere for organisasjonen og ved dette et bidrag til et at festningskvartalene er et varig og godt sted for organisasjonen og de ansatte å være lokalisert.

Vi tror på at en fornøyd medarbeider også skapet bedre resultater.

Konseptet frydefull jobb har som mål å tilby servicetjenester som gjør hverdagen enklere og mer «frydefull». På sikt håper vi at konseptet kan skape nettverk mellom organisasjonene og deres medarbeidere i festningskvartalene gjennom formelle og uformelle møteplasser.

Omfang av tjenester vil utvikles i takt med ønsker og behov. Vi starter med et antall tjenester som er testet ut og mottatt positivt hos medarbeiderne i Rådhusgaten 27.

Kom gjerne med tips på nye tjenester.

Vi håper tilbudet faller i smak. Kontakt oss enten via: servicesenter@frydefulljobb.no, ved oppmøte på servicesenteret i Rådhusgaten 27, 1. etg eller ved t. 47678800 (08.00 til 16.00)