Alarm ØV9

Bygget er utstyrt med skallsikring og adgangskontroll.

For å komme videre inn i bygget, må man ha adgangskort. Det samme gjelder arbeid utenfor normal arbeidstid. Alle gjester registrerer seg på besøksregistreningskjermen like innenfor inngangspartiet i 1. etasje. Gjester møtes/hentes i loungen.

For andre henvendelser - ta kontakt med Servicesenteret i R27.