Nødinformasjon

Varsle – alle som befinner seg i miljøet skal varsles. Dersom ikke brannalarmen høres, utløs manuell melder og ring til brannvesen. Telefon 110.

Redde –  hjelp mennesker som trenger hjelp til nærmeste sikre sted.

Slukke – hvis mulig, bruk nærmeste slokkemateriell. Ikke forlat brannstedet med engang da brannen kan starte igjen. Ikke utsett deg selv for unødvendig risiko. Hvis ikke brannen kan slukkes må dører lukkes.

Rømme - ved brannalarm (og selv om alarmen opphører etter kort tid) skal leietakere følge oppmerket rømningsvei ut av eiendommen og evakuere til riktig samlingsplass. Dette inntil annen beskjed blir gitt av brannvernsleder eller brannvesen.

R27: Følge oppmerket rømningsvei ut av eiendommen og ned blomstertrappen og samles på andre siden av Rosenkrantzgate.

ØV9: Følge oppmerket rømningsvei ut av eiendommen og samles på fortau på andre siden av ØV9.