Garasje

Det er 75 parkeringsplasser i garasjen til Rådhusgata 27 fordelt på fire plan – fra 1G til 4G.

Dette er parkeringsplasser forbeholdt leietakere som inngår egne parkeringsavtaler.

Administrasjonsansvarlig hos leietaker kan kontakte Anthon Eiendom for å høre om leie av eventuelt ledige plasser.

Send e-post
Ring 24 14 54 90

Selv med et operativ signalanlegg i garasjen, ber vi om at det kjøres varsomt ved inn- og utkjøring da både syklister og gående bruker garasjen.

Gjester eller andre som ankommer med bil må henvises til kommunale eller private parkeringsordninger i sentrum.

MC-parkering
Det finnes ingen MC-parkering tilknyttet byggene. Parkering må skje via leieavtale med plass i Rådhusgata 27 eller kommunale eller private parkeringsselskaper i sentrum.

Lading el-biler
Det elektriske anlegget i garasjen er ikke dimensjonert for lading av el-biler. Med unntak av 5-6 el-biler som har fått spesiell tillatelse til dette, er det ikke tillatt å lade uten gårdeiers aksept. Dette grunnet sikkert for å unngå varmegang i det elektriske systemet. Ta gjerne kontakt med kundesenter@anthoneiendom.no om det er spørsmål vedr. dette.