Vedlikehold og prosjekter på bygget

RÅDHUSGATA 27
Oppussing av møteromssenteret:

Møteromssenteret i 1. etg skal nå bli et attraktivt og fint møteromssenter som får bedre funksjonalitet, og som vi mener nå får den standarden det fortjener. Toalettfasilitetene utvides, og i tillegg vil det bli flere sittemuligheter utenfor møterommene og bedre tilrettelagt for servering. 

Alt støyende arbeid vil gjennomført utenfor tidsrommet 09:00-15:00

Prosjektet har oppstart 1. november, og ferdigstilles 1. januar 2024. Møterom i Øvre Vollgate 11 stilles til disposisjon i perioden. Booking åpner 1. november i IZY app.

Har du spørsmål vedrørende prosjektet kan du kontakte Teknisk Forvaltningssjef Staale Kolbeinsen på sek@anthoneiendom.no

Har du spørsmål vedrørende booking av møterom kan du ta kontakt med Servicesenteret i 1. etg
tlf: 476 78 800
e-post: servicesenter@frydefulljobb.no