Vedlikehold og prosjekter på bygget

RÅDHUSGATA 27

Vi har signert leieavtale med Accenture, som overtar alle arealene etter Kredinor (2., 3. og 4. etasje). Tilpasningsarbeider for ny leietaker vil starte opp 1. januar 2023 og pågå frem til innflytting 1. september 2023.

Vi vil bestrebe å gjøre perioden med tilpasningsarbeider så skånsom som mulig ovenfor våre leietakere i bygget, slik at det blir til minst mulig sjenanse i den daglige driften. Det er etablert en midlertidig vareheis på utsiden av fasaden (mellom hovedinngangsparti og garasjeporten), slik at det er direkte transport inn og ut av gjeldende etasjer, for å gjøre logistikken best mulig for alle parter.

Ved spørsmål, kontakt Yngve Iversen, ansvarlig for prosjektet.

Yri@anthoneiendom.no

REHABILITERING ØVRE VOLLGATE 13

Betonmast Bygg har fått i oppgave å rehabilitere Øvre Vollgate 13 for Anthon Eiendom AS.

Prosjektet består av rehabilitering av eksisterende bygg som ligger ut mot Øvre Vollgate, samt rivning og påbygg i bakgård.

Det er ikke til å unngå at det vil bli mer trafikk og støy som følge av prosjektet. Arbeidene vil i hovedsak foregå innenfor normal arbeidstid mellom kl. 0700-1600.

Ved spørsmål kan Byggeplassadministrasjonen i Betonmast Oslo AS kontaktes på tlf. 22 17 54 80.