Avfallshåndtering

Anthon Eiendom er miljøsertifisert og har et høyt fokus på ytre miljøforhold ved våre eiendommer, deriblant avfall. Vi har som målsetting at mest mulig avfall som kommer fra våre bygg skal kildesorteres. Vi har høyt fokus på miljøet og ved hjelp av felles miljøstasjon, håper vi våre leietakere bidrar med kildesortering.

Miljøstasjon/kildesortering finner du i 1.etg  ved vareheis og i U2 ved vareheis.

Miljøstasjon 1. etg:

- Komprimator for restavfall
- Kjølt beholder for matavfall
- Beholder for glass og metall

Miljøstasjon U2:

- Komprimator for energiplast
- Komprimator for papp
- Beholder for papir
- Beholder for hardplast
- Beholder for EE-avfall, småelektrisk
- Beholder for batterier
- Beholder for keramikk og porselen
- Fat for vegetabilske oljer og fett

Det er viktig at renholdspersonell informeres om kildesorteringen og Anthon Eiendom vil jevnlig sjekke at bestemmelser for kildesortering blir fulgt. Vi assisterer gjerne med gjennomgang og opplæring. Skulle det være ønske om andre fraksjoner, eller dere har behov utover de fraksjonene vi tilbyr, som for eksempel sikkerhetsmakulering, avfall etter ombygging etc., kan Driftstekniker kontaktes.

Våre leietakere kan få tilgang til rapporter på utsorteringsgrad på avfall og energiforbruk ved eiendommen hvis dette er ønskelig.

Vår renovasjonsleverandør RagnSells AS kan kontaktes hvis man skulle ha behov for ekstra containere eller andre avfallsløsninger internt i leieforholdet. Anthon Eiendom har fremforhandlet gunstige priser på de fleste fraksjoner, men ekstra utplasserte beholdere belastes leietakere direkte.
RagnSells kontaktes på e-post: 08899@ragnsells.no

Ved spørsmål ang avfallshåndtering, ta kontakt med vår Driftstekniker André Starberg Kristensen.

Sende-post til ask@anthoneiendom.no

Ring 90197 901